NAW - Analýza TCP/IP sítí přes Wireshark (Baby Hacking)

Získejte dokonalý přehled, co se v síti děje. Najděte v síti bezpečnostní díry.osnova

Cena bez DPH: 10 375 Kč

Možnosti termínu: denní / večerní / víkendový / relaxační

Nejbližší volný denní termín: 18.11. Online nebo v Bratislavě v Cisco labu


Přihlašování na tento termín je aktivní do: 17.11.2025

Co se naučíte?

Filtrování síťového provozu TCP/IP v Wireshark

  • Jak vyfiltrovat síťový provoz přes Wireshark, možnosti filtrů s labem

Internetová hrozba Man-In-The-Middle

  • Základní princip Man-In-The-Middle Attack

Časově úsporné tipy pro efektivní práci s Wireshark

  • Tipy jak efektivněji pracovat s Wiresharkem při analýze síťového provozu: profily, konverzační filtry, statistiky, grafy
  • Přehled Terminal Sharks, jak využít Wireshark v příkazovém řádku, například i na platformě Linux

Zrcadlení portů: Switched Port Analyzer (SPAN) na switchoch

  • Princip funkce Port Mirroring switchů Cisco

Analýza UDP

  • UDP Analýza: objasnění základů protokolu UDP, ukázky jak UDP najít a vyfiltrovat ve Wiresharku

Analýza TCP

  • TCP Analýza: základní principy TCP protokolu, ukázky, jak najít chybu při navázání TCP spojení i jiných TCP chyb z odchycených rámců / paketů ve Wireshaku

Analýza VoIP a protokol SIP/RTP

  • VoIP Analýza: základní principy SIP/RTP, topologie sítě VoIP, nejčastější kodeky hlasu, scénáře korektní série paketů pro VoIP: registrování na server, call (hovor) přes softwarový VoIP, call (hovor) přes proxy servery přes softwarový VoIP
  • Obnovení hlasových streamů z uložené komunikace ve Wiresharku

Po kurzu sami zvládnete dekódovat a přehrát např. takový VoIP stream z odchycené komunikace:

 

Kde školíme v Bratislavě?

Školení probíhají v Cisco Labe v budově BCKM v Bratislavském Ružinově na Jašíkově ulici:

Zkušený instruktor

Všichni instruktoři, kteří aktivně trénují toto školení, složili zkoušky nezbytné pro certifikaci Cisco CCNP. Certifikace Cisco Certified Network Professional je vážená certifikace v oblasti počítačových sítí, kterou by měl mít každý síťový profesionál.

Pevné zázemí na cvičném hřišti v naši laboratoři Cisco

Tyto kurzy jsou orientovány prakticky tak, abyste si vše, co si můžete vyzkoušet, mohli vyzkoušet v laboratoři, která je plná originálních zařízení Cisco. Cílem je, abyste po skončení kurzu dovedli samostatně a prakticky ovládat router, switch nebo firewall. Proto trénujeme výhradně na originálních zařízeních Cisco: směrovačích Cisco, přepínačích Cisco Catalysts a branách firewall Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

IT školiace stredisko v Bratislave

 

IT VIP školenia v Bratislave

Zvýšení kvalifikace do CV

Každý účastník, který kurz úspěšně absolvoval, získá certifikát. Tento certifikát může použít do svého životopisu

Školením kurz nekončí


Získáte tištěná skripta a návody, ke kterým se budete moci leckdy vrátit.

Občerstvení během školení

Toto školení má ambici být nejlepšími dny ve vašem životě. Aby jste se na svůj rozvoj uměli lépe soustředit, občerstvení je samozřejmostí.