NA1 - Smerovanie TCP/IP sieťach - praktická konfigurácia routra Cisco

"Urobte poriadok v svojej sieti LAN. Zjednodušte prepojenia sietí a prekonfigurujte routre. Navrhnite svoje vlastné siete LAN s úsmevom po skúsenostiach s praktickej konfigurácie bez neistoty z neznámeho."

Požadovaný termín
Meno (alebo názov firmy)
Priezvisko (alebo IČO)
Email
Telefón