Cesta k úspešnej Cisco Certifikácií

Cisco Certified Network Associate™

Základná certifikácia pre sieťiarsku robotu je certifikácia Cisco Cetificate Network Associate. Tá osvedčuje nositeľa tejto certifikácie, že má základy smerovania a prepínania, vie riešiť základné problémy v sieti. Táto certifikácia súčasne poskytuje znalosti od kniplovania káblov až po základný návrh sieti.

Pred certifikáciou CCNA Vám Cisco odporúča, aby ste si prešli týmito štyrmi semestrami:

  • CCNA1: Network Fundamentals
  • CCNA2: Routing Protocols and Concepts
  • CCNA3: LAN Switching and Wireless
  • CCNA4: Accessing the WAN

Po absolvovaní týchto štyroch semestrov budete mať podľa Cisca dostatočné množstvo znalostí na zloženie skúšky CCNA. Nie je to však úplne pravda. Je sa treba naučiť ešte pár vecí z praxe, aj mimo labáku. A niektoré veci z programu CCNA semestrov reálne nevyužijete.

Certifikačná skúška CCNA sa koná mimo prostredia akadémie, v špeciálnych certifikovaných školiacich miestnostiach. Po úspešnom zložení skúšky získate certifikáciu CCNA.

Po získaní certifikátu CCNA je možné sa uplatniť ako sieťar a mať základnú množinu vedomostí potrebných pre bežné spravovanie siete. Už vás nič veľké nezaskočí, prípadne viete, kam máte siahnuť aby ste si rozšírili obzory alebo vyriešili doposiaľ neznáme problémy. Viac podrobností o tomto certifikáte nájdete na oficiálnom webe firmy Cisco (www.cisco.com). Cisco je vedúcou firmou, ktorá určuje trendy dnešných počítačových sietí.

 

Cisco Certified Network Professional™

Certifikát Cisco Cetificate Network Profesional je u nás stále celkom ojedinelý. Poskytuje základ pre odbornú sieťarsku robotu na vyššej úrovni, oveľa vyššej ako CCNA. Získate prehľad o nových technikách ako smerovať cez sieť, ako zaistiť efektívne prepínanie, ako na VoIP, ako zaistiť kvalitu služieb, zabezpečenie pomocou IP Secu a VPN, tunelovanie protokolov a riešenie problémov.

Každý zo semestrov CCNP je obsiahly, približne na úrovni celej certifikácie CCNA.

Pred certifikáciou CCNP Vám Cisco odporúča, aby ste si prešli týmito troma semestrami:

  • CCNP1: Implementing Cisco IP Routing
  • CCNP2: Implementing Cisco IP Switched Networks
  • CCNP3: Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks

Po vykonaní každého semestra je potrebné zložiť jednu skúšku. Teda na certifikáciu CCNP je potrebné zložiť tri ďalšie skúšky, ktoré spolu tvoria certifikáciu CCNP. Skúšky sa robia v samostatných certifikovaných strediskách. Po ich úspešnom zložení sa stanete CCNP. Viac podrobností o tomto certifikáte nájdete priamo na oficiálnom webe firmy Cisco (www.cisco.com).

Po absolvovaní týchto školení NA1-3, NP1-9 odporúčame absolvovať certifikačnú skúšku najlepšie priamo u spoločnosti Cisco.