IANA – kam miznú miliardy sieťových IP adries?

 

Prenájom Cisco LABu

Na každej politickej vláde je krásne vidieť, že keď má ľubovoľné množstvo peňazí, aj tak ho nespravodlivo rozdelí. Podobne je to aj v sieti internet. Od roku 1988 existuje autorita IANA - Internet Assigned Numbers Authority, ktorá je zodpovedná za prideľovanie IP adries. Mala k dispozícií štyri miliardy IP adries, s ktorými začala od začiatku bezhlavo plytvať a šafáriť. Subjektom, ktoré potrebovali v priemere 1000 adries prideľovala rovno vyše 65000! Dôsledok tohto plytvania pociťujeme dneska nedostatkom adries IPv4, pri ktorom čiastočne hrozí kolaps celého internetu...

Viac na kurze NA1 - Základy administrácie sietí a smerovanie v TCP/IP sieťach.