Päť právd o 5G sieti: TOTO vám operátori nikdy nepovedia!

Ohľadom budovania 5G sietí sa vedú široké diskusie. Poďme si stručne objasniť výhody a nevýhody tohto novodobého „strašiaka“, ktorý sa na vás bude pozerať z doslova každého rohu...

Nové 5G: siete vyhody a nevyhody

Výhoda: Lepšie pokrytie

Hlavný dôvod budovania 5G sieti je zaistenie lepšieho pokrytia pre mobilne zariadenia. To bude bezpochyby kvalitnejšie - bude mat vyššiu šírku pásma (tzv. bandwidth) a nižšie oneskorenie (delay), čo sú základné parametre kvality spojov v TCP/IP sieťach. Aká je daň za lepšie pokrytie? Dozviete sa ďalej v tomto článku.

Výhoda: Nižší energeticky výkon mobilných zariadení

Pri budovaní 5G sietí sa ráta s tým, že vysielač bude v každom semafore, každej pouličnej lampe, v každom výklade. Tým, že mame rádovo viacej vysielačov, vzdialenosť mobilného zariadenia a vysielača sa zníži, preto je možné, aby mobilne zariadenie produkovalo signál s nižším emitujúcim výkonom.

Výhoda: Vyššia bezpečnosť prenesených údajov

Vývojári si pri návrhu 5G siete osvojili princíp "Bezpečnosť už v čase návrhu!", ktoré viedli vývojárov siete k tomu, že medzi prijímateľom paketov aj medzi odosielateľom paketov vzniká bezpečnostný tunel typu bod-bod. Tým sa komunikácia stáva bezpečnejšou. Jednoducho, už v čase návrhu uvažovali, že sieť môže byť odpočúvaná a tomu prispôsobili šifrovanie.

Vývojári prišli s riešením NAS (non-acess stratum), ktoré chráni dôvernosť a teoreticky zabraňuje všetkým útokom typu Man-In-The-Middle attack.

Medzi ďalšie zaujímavosti bez pochyby patrí mechanizmus nazvaný "home control", čo znamená, že autentifikácia zariadenia je dokončená potom, ako je zariadenie skontrolované v svojej domácej sieti.

Sieť LTE (predchodca siete 5G) mal zabudovanú podporu šifrovaných algoritmov o veľkosti 128bitov. Dobre vieme, že algoritmy tohto typu boli už čiastočne hacknuteľné (napr. SHA1). Sieť 5G podporuje algoritmy o veľkosti 256bitov (čo je momentálna veľkosť šifry transakcii BitCoinu) a zároveň je otvorená pre napojenie na budúce vydania (bitovo) väčších šifier.

Nevýhoda: Všadeprítomný vyžarovací výkon

Aj keď v prvej fáze nebude výkon vysielačov dosahovať výkonu dnešných väčších a redších vysielačov v 4G sieťach, bude takmer všade. Do dnešného dňa nie je priamy dôkaz o škodlivosti tohto signálu. V dnešnej dobe dokázať, že rakovinový nádor vznikol práve a výlučne týmto signálom je takmer nemožné.

Nevýhoda: Neregulovaný nárast výkonu

Prvá etapa pri budovaní 5G sietí určuje pomerne malé vyžarovacie výkony všadeprítomných vysielačov. Po vybudovaní týchto vysielačov, nič nebráni tomu, aby sa tieto fyzické vysielače odomkli na podstatne vyšší výkon pod zámienkou rýchlejšieho internetu. Položme si otázku: kto bude tieto výkony merať a vynucovať si, aby boli dodržiavané?

Domnienka: Možné zdravotné komplikácie

Viete aký je rozdiel medzi je rozdiel medzi tým, že si priložíte hlavu k wifi routru a medzi mikrovlnkou, v ktorej sa zohrieva kura? Aj wifi router na vašu hlavu, tam ako aj mikrovlnka na kura vyžaruje úplne identickú frekvenciu (z tzv. voľného pásma 2.4Ghz). Jediný rozdiel je vo výkone. Mikrovlnka žiari príkonom cca 700W vás domáci router 100mW. Zvýšením výkonu by sa váš domáci wifi router začal správať viac ako mikrovlnka a začal by Vám zohrievať bielkoviny vo vašej hlave.

Možno raz sa naše deti budú čudovať, ako bolo vôbec možné, že sme si prikladali k uchu mobilne telefóny. Ako sme už písali vyššie, dnes je veľmi ťažké - priam až nemožné - dokázať, že zvýšený podiel rakoviny v spoločnosti ma za následok práve zvýšený výskyt žiarenia aj v podobe dnešných 4G a budúcich 5G sieti.

Legendy: Povestné žiarovky v chatkách pri Kamzíku

Pri mojom štúdiu na FIIT STU v Bratislave odborníci na telekomunikácie z katedry telekomunikácií FEI STU šírili zvesti, že pokiaľ by ste prišli na televíznu vežu kamzík a objali by ste vysielač, môžete vážne ohroziť vaše zdravie, čo môže mat za následok aj usmrtenie.

Taktiež sa tradovalo, že chatky, ktoré sú v blízkosti Kamzíku nemusia vôbec míňať peniaze na elektriku za svetlo. Kmity z vysielača na Kamzíku produkujú dostatočný elektrický potenciál, ktorý sa mení na elektrický prúd v žiarovke.

Pozor na strach z neznámeho

Odporúčam, aby si každý utvoril svoj vlastný názor. Pri tvorbe vlastného názoru na 5G siete možno brať v zreteľ ešte jednu zaujímavú skutočnosť – ľudia sa od nepamäti báli neznámeho.

V časoch, keď sa v konzervatívnom Anglicku ľudia pohybovali iba svojpomocne (t.j. peši) boli veľké rozbroje proti tomu, aby sa ľudia pohybovali rýchlejšie, ako by sami utekali alebo ako by jazdili na koni. Ľudia sa totiž báli, že ak sa pohybujú rýchlejšie ako je to „prirodzené“ človekom, môže im to spôsobiť zdravotné ťažkosti. Preto pri zárodkoch anglického motorizmu na niektorých mestách museli mať autá vlajky, ktoré sa nesmeli rozviať. Z dnešného hľadiska, keď vidíte ako vás na D1 obieha poľský vodič v tridsaťročnom aute rýchlosťou najmenej 180km/h je to samozrejmé absurdné. Preto, názor si urobte sami.

Zdieľajte, kým to tu nezmažú :)

Sedemdňová online výzva
konfigurácie Cisco Routrov

Online Kurz Cisco routrov

Router vás vyzýva: Zvládnete základy konfigurácie Cisco routrov za sedem dní bez predchádzajúcich znalostí? Začať môžete ihneď. Všetko je 100% v slovenčine. Za týždeň viete nastavovať napr. dynamické smerovanie alebo NAT.

Päťdňová online výzva
konfigurácie Cisco Switchov

Online Kurz Cisco switchov

Switch vás vyzýva: Zvládnete základy konfigurácie Cisco switchov za päť dní bez predchádzajúcich znalostí? Začať môžete ihneď. Všetko je 100% v slovenčine. Za päť dní viete nastavovať napr. VLANy, VTP alebo IEEE 802.1X na switchoch.