Nejde internet: Tu je rýchla cesta k oprave vašej siete!

Tento článok má slúžiť ako rýchla pomoc všetkým, ktorí sa potrebujú rýchlo zorientovať v sieťových znalostiach. To im pomôže nato, aby si sami dokázali opraviť prístup internet.

Nejde internet: rýchla pomoc

Analýza problému zo sieťou

Problém môže byť v týchto bodoch:

Problém s koncovým zariadením v sieti, z ktorého skúšate dostupnosť

Dajme tomu, že s skúšate dostupnosť pripojenia na internet z vášho laptopu. To, či je alebo nie je problém vo vašom laptope zistíte tak, že sa pokúsite pripojiť na internet aj z iného koncového zariadenia. Môže to byť napr. z mobilného telefónu, tabletu alebo iného počítača. V prípade, že ste sa pripojili z iného zariadenia, je vysoká pravdepodobnosť, že problém bol v koncovom zariadení. Môže ísť o nasl. problém:

Problém pripojenia do internetu koncového zariadenia

Hardvérový problém sa prejavuje napr.:

Najčastejšie riešenie je výmena kabeláže (eternetového kábla) alebo sieťovej karty. Existujú aj externé USB sieťové karty, ktoré by bolo dobré v tomto prípade vyskúšať.

Softvérový problém koncového zariadenia

V prípade, že nejde o hardvérový problém, pravdepodobne ide o softvérový problém. V tom prípade odporúčam si nainštalovať sieťový program Wireshark (https://www.wireshark.org/download.html), cez ktorý si viete zanalyzovať, či cez sieť prechádzajú alebo neprechádzajú pakety. Tam zároveň uvidíte, či váš počítač vie vygenerovať pakty pre sieť.

Infraštruktúra vašej lokálnej siete LAN

Pod týmto pojmom v tomto článku myslíme prípad, kedy vaše koncové zariadenie vytvára správne TCP/IP pakety. Avšak tieto TCP/IP pakety sa nedostávajú sa von s vášho Autonómneho Systému (tzv. AS, ďalej AS), ktorý je pod vašou správou, najčasnejšie sieť LAN. V tom prípade je dobré si zvoliť IP adresu uzla, ktorý je najbližšie k vonkajšej sieti WAN, ale je ešte súčasťou vášho AS. 

Dajme tomu, že by išlo o IP adresu vnútornej siete LAN z IETF RFC 1918 a to 192.168.1.1/24. V tomto prípade by bolo vhodné, aby ste skúsili diagnostickými nástrojmi, napr. aplikáciou „ping“, ktorá je vstavaná do systémov Linux aj Windows skúsiť dosiahnuť túto IP adresu pomocou tzv. ICMP Echo Request / Reply. V prípade úspechu nastala obojstranne úspešná komunikácia medzi vašim zariadením a koncovým bodom vášho AS. V tom prípade môžete s vysokou pravdepodobnosťou (nerátame firewally, load ballancery, QoS a Traffic Engineering vo vašej sieti LAN) vylúčiť, že by išlo o zlyhanie vašej siete LAN. Ak komunikácia nebola úspešná , je pravdepodobné, že došlo k zlyhaniu vašej siete LAN. V tomto prípade najrýchlejšia oprava (ignorujúc politiku siete a bezpečnosť) je zredukovať počet sieťových uzlov. To urobíte tak, že sa napojíte priamo na okraj siete.

Problém s WiFi routrom

V prípade bezdrôtovej siete WiFi riešené lacnejším routrom (do 250 eur) býva problém v tom, že sa zariadenie niekedy sekne a je ho treba reštartovať. Idálne po vypnutí zo siete počkať aspoň 15 sekúnd.

Nejde internet - WiFi router: rýchla pomoc

Pripojenie do vonkajšej internetovej siete WAN

To, či zlyháva vaše prepojenie do internetu z AS zistíte najrýchlejšie tak, že sa prihlásite na router, ktorý je hraničný vo vašom AS. Na ňom skúsite zistiť, aký je stav jeho vonkajšieho rozhrania, napr. či dostal pridelenú IP adresu od poskytovateľa internetového pripojenia (tzv. ISP) pomocou mechanizmu DHCP. Ak z routra máte dosah na IP adresy zo sietí WAN, tak viete, že napojenie na vonkajší svet v routri funguje.

Dúfam, že vám tento článok pomohol k rýchlej orientácií. Uvedomujem si, že to je veľmi rýchlika. 

Sedemdňová online výzva
konfigurácie Cisco Routrov

Online Kurz Cisco routrov

Router vás vyzýva: Zvládnete základy konfigurácie Cisco routrov za sedem dní bez predchádzajúcich znalostí? Začať môžete ihneď. Všetko je 100% v slovenčine. Za týždeň viete nastavovať napr. dynamické smerovanie alebo NAT.

Päťdňová online výzva
konfigurácie Cisco Switchov

Online Kurz Cisco switchov

Switch vás vyzýva: Zvládnete základy konfigurácie Cisco switchov za päť dní bez predchádzajúcich znalostí? Začať môžete ihneď. Všetko je 100% v slovenčine. Za päť dní viete nastavovať napr. VLANy, VTP alebo IEEE 802.1X na switchoch.