Príklady otázok zo skúšky CCNA? Tu je 20 vyriešených otázok. Otestujte svoje vedomosti.

Cieľ tejto časti je vám dať predstavu o tom, čo sa vás môže stretnúť na skúške CCNA. Tieto otázky boli vytvorené ako pomocné otázky na prípravu, ktoré sme preložili do nášho rodného jazyka. Koľko z nich viete bez prípravy zodpovedať aj bez nápovedy?

1. Otázka: Čo je to MAC adresa a aký je jej formát?

Odpoveď: b) Unikátna identifikácia na linkovej vrstve, zápis vo formáte XX:XX:XX:XX:XX:XX

2. Otázka: Aké sú dve hlavné funkcie sieťového prepínača (switch) v počítačovej sieti?

Odpoveď: c) Filtrácia a preposielanie dát na základe cieľovej MAC adresy

3. Otázka: Aký je základný rozdiel medzi half-duplex a full-duplex komunikáciou?

Odpoveď: b) Half-duplex umožňuje iba jednosmernú komunikáciu, zatiaľ čo full-duplex umožňuje súčasné posielanie a prijímanie dát.

4. Otázka: Prečo používame protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v počítačových sieťach?

Odpoveď: b) Na automatické pridelenie IP adries a súvisiacich konfiguračných informácií klientom v sieti

5. Otázka: Aké sú základné funkcie aplikačnej vrstvy v TCP/IP modeli?

Odpoveď: b) Spracováva aplikačné protokoly ako HTTP, FTP, SMTP

6. Otázka: Akým spôsobom funguje protokol ARP (Address Resolution Protocol)?

Odpoveď: c) Umožňuje prekladanie IP adries na MAC adresy v rovnakej sieti

7. Otázka: Čo je rozdiel medzi statickým a dynamickým smerovaním?

Odpoveď: c) Statické smerovanie je vhodné pre malé siete, zatiaľ čo dynamické smerovanie je vhodné pre veľké siete s viacerými smerovačmi.

8. Otázka: Aké sú základné rozdiely medzi TCP a UDP?

Odpoveď: c) TCP poskytuje spoľahlivý prenos dát s potvrdením doručenia, zatiaľ čo UDP je bezspojový protokol s nespoľahlivým prenosom

9. Otázka: Aký je účel protokolu NAT (Network Address Translation)?

Odpoveď: c) Prekladať verejné IP adresy na súkromné IP adresy

10. Otázka: Aký je predvolený port pre protokol HTTP?

Odpoveď: b) 80

11. Otázka: Ktorý príkaz sa používa na overenie konektivity medzi dvoma zariadeniami v sieti v operačnom systéme Windows?

Odpoveď: a) ping

12. Otázka: Aký je maximálny teoretický prenosový rýchlosť pre 802.11ac WiFi štandard?

Odpoveď: d) 1,3 Gbps

13. Otázka: Čo je to STP (Spanning Tree Protocol) a aký je jeho účel?

Odpoveď: d) Protokol určený na zabránenie zacykleniu v sieťovom strome v smerovačoch a prepínačoch

14. Otázka: Aké sú základné rozdiely medzi IPv4 a IPv6?

Odpoveď: a) IPv4 používa 32-bitové adresy, IPv6 používa 128-bitové adresy

15. Otázka: Aká je maximálna dĺžka kábla pre Ethernet kábel kategórie 6 (CAT6) bez straty prenosového výkonu?

Odpoveď: c) 100 metrov

16. Otázka: Aký je rozdiel medzi hubom a prepínačom (switchom)?

Odpoveď: c) Hub rozhoduje, kam preposlať dáta na základe cieľovej MAC adresy, zatiaľ čo prepínač jednoducho opakuje dáta na všetky pripojené porty

17. Otázka: Ktorý protokol sa používa na zabezpečenú komunikáciu medzi webovým prehliadačom a webovým serverom?

Odpoveď: d) HTTPS

18. Otázka: Čo znamená PoE (Power over Ethernet) vo vzťahu k sieťovým zariadeniam?

Odpoveď: b) Technológia, ktorá umožňuje prenos elektrickej energie cez Ethernet kábel

19. Otázka: Ako sa nazýva proces zabezpečenia dát tak, aby boli nečitateľné pre neoprávnené osoby, ktoré ich zachytávajú počas prenosu?

Odpoveď: a) Šifrovanie

20. Otázka: Aký je význam príkazu "ipconfig" v systémoch Windows a "ifconfig" v systémoch Linux/UNIX?

Odpoveď: a) Zobrazuje informácie o sieťových adaptéroch, vrátane pridelených IP adries

Sedemdňová online výzva
konfigurácie Cisco Routrov

Online Kurz Cisco routrov

Router vás vyzýva: Zvládnete základy konfigurácie Cisco routrov za sedem dní bez predchádzajúcich znalostí? Začať môžete ihneď. Všetko je 100% v slovenčine. Za týždeň viete nastavovať napr. dynamické smerovanie alebo NAT.

Päťdňová online výzva
konfigurácie Cisco Switchov

Online Kurz Cisco switchov

Switch vás vyzýva: Zvládnete základy konfigurácie Cisco switchov za päť dní bez predchádzajúcich znalostí? Začať môžete ihneď. Všetko je 100% v slovenčine. Za päť dní viete nastavovať napr. VLANy, VTP alebo IEEE 802.1X na switchoch.