Porovnanie najznámejších sieťových prvkov spoločnosti Pao Alto so sieťovými prvkami firmy Cisco?

V tomto článku porovnáme niektoré z najznámejších sieťových prvkov spoločnosti Palo Alto Networks so sieťovými prvkami spoločnosti Cisco. Zameriame sa na ich firewally, ktoré patria medzi hlavné produkty týchto spoločností:

Alto a Cisco

Palo Alto Networks:

Firewallové produkty:

Palo Alto Networks je známe svojimi bezpečnostnými bránami s názvom Palo Alto Networks Next-Generation Firewall (NGFW). Tieto firewally sú navrhnuté s dôrazom na prevenciu hrozieb a obsahujú množstvo pokročilých bezpečnostných funkcií, ako je IPS (Intrusion Prevention System), aplikovaná kontrola, ochrana pred hrozbami a podpora VPN.

Prevencia hrozieb:

Palo Alto Networks NGFW je známe svojou schopnosťou detegovať a zabrániť pokročilým hrozbám, ako sú malwarové útoky, škodlivý softvér a zero-day hrozby. Využíva inteligentné analýzy a umelú inteligenciu na identifikáciu nebezpečných aktivít.

Centrálna správa:

Palo Alto Networks ponúka centralizovanú správu a monitorovanie cez platformu Panorama, čo umožňuje správu viacerých zariadení a sietí z jedného miesta.

Integrácia s cloudu:

Palo Alto Networks podporuje integráciu s cloudovými platformami a cloudovými službami, čo je výhodné pre organizácie, ktoré používajú cloudové technológie.

Cisco:

Firewallové produkty:

Cisco ponúka širokú škálu bezpečnostných brán v rámci svojho produktového portfólia, najmä v rámci radov Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) a Cisco Firepower. Tieto firewally zahŕňajú rôzne úrovne funkcií a výkonu, aby vyhovovali rôznym potrebám a rozsahom sietí.

Prevencia hrozieb:

Firewally Cisco sú tiež vybavené prevenciou hrozieb, IPS, a ďalšími bezpečnostnými funkciami na ochranu siete pred škodlivým softvérom a pokročilými hrozbami.

Škálovateľnosť:

Cisco ponúka škálovateľné riešenia od malých firiem až po veľké podnikové prostredia. Ich firewally sú navrhnuté tak, aby vyhovovali rozsiahlym a náročným sieťovým prostrediam.

Integrácia s existujúcimi sieťovými riešeniami:

Cisco má dlhoročné skúsenosti v oblasti sieťových technológií a ich firewally sa ľahko integrujú so sieťovými zariadeniami a riešeniami.

Palo Alto Networks vs. Cisco Systems:

Obidve spoločnosti sú známe svojimi bezpečnostnými riešeniami a sú uznávané vo svete sietových technológií. Hlavným rozdielom medzi Palo Alto Networks a Cisco je prístup k bezpečnosti. Palo Alto Networks sa špecializuje na prevenciu pokročilých hrozieb a má silné schopnosti detekcie a blokovania škodlivého softvéru. Cisco sa zameriava na celkové sieťové riešenia a jeho firewally sú často súčasťou komplexných sieťových infraštruktúr.

Vo výbere medzi Palo Alto Networks a Cisco je dôležité zhodnotiť konkrétne požiadavky na bezpečnosť a sieť a zvážiť, ktoré riešenie najlepšie vyhovuje potrebám vašej organizácie. Každé riešenie má svoje silné stránky a rozhodnutie by malo závisieť od konkrétnych cieľov a požiadaviek na bezpečnosť vašej siete.

Sedemdňová online výzva
konfigurácie Cisco Routrov

Online Kurz Cisco routrov

Router vás vyzýva: Zvládnete základy konfigurácie Cisco routrov za sedem dní bez predchádzajúcich znalostí? Začať môžete ihneď. Všetko je 100% v slovenčine. Za týždeň viete nastavovať napr. dynamické smerovanie alebo NAT.

Päťdňová online výzva
konfigurácie Cisco Switchov

Online Kurz Cisco switchov

Switch vás vyzýva: Zvládnete základy konfigurácie Cisco switchov za päť dní bez predchádzajúcich znalostí? Začať môžete ihneď. Všetko je 100% v slovenčine. Za päť dní viete nastavovať napr. VLANy, VTP alebo IEEE 802.1X na switchoch.