NA0 - Administrácia LAN/WAN a návrh TCP/IP sietí - základné koncepty

Rozsah školenia v dňoch: 1 deň
Cena bez DPH: 391 €
Možnosti termínu: denný / večerný / víkendový / relaxačný
Najbližší voľný denný termín: 18.7.2021 - 1.7.2019 <- (prihlásiť sa)

Prihlasovanie na tento termín je aktívne do: 4.7.2021

Osnova:

Diagnostika sietí a troublehooting: RM OSI/ISO, TCP/IP. Analýza procesu sieťovej komunikácie, wireshark. Princíp činnosti základných sieťových zariadení. Zariadenia: opakovač (repeater) a huby, most (bridge) a prepínač (switch), smerovač (router) a l3 firewall, l4 firewall. l7 zariadenia: aplikačný firewall, load balancer.

Návrh sietí, typy sieťových topológií – zbernicová (bus), kruhová (ring), hviezdicová (star), rozšírená hviezdicová (extended star), hierarchická (hierarchical), partial-mesh, mesh.

Optimalizácie a návrhu, parametre QoS siete – šírka pásma, oneskorenie, zaťaženie, spoľahlivosť a MTU. Typy sieťových médií – medená kabeláž UTP/STP/ScTP (copper media), optická kábeláž (FDDI), bezrôtové siete. Porovnanie, výhody a vhodnosť využitia.

Protokoly na 4 vrstve RM OSI – UDP a TCP. Riešenie problémov na 4 vrstve. Porty, rozsah, rozdelenie. Najčastejšie statické, dynamické, dobre-známe porty. UDP využitie, princíp činnosti. TCP – veľkosť okna (window size), sekvenčné číslo (sequence number), acknowledgment číslo, trojcestné podanie rúk (3 way handshake).

Základy DNS - hierarchia, typy záznamov A, AAAA, NS, MX, TXT. Primárny, sekundárny a cache DNS server – princíp činnosti.

Posledné slovné hodnotenia tohto kurzu

Celkové hodnotenie kurzu: 98%

Perfektný úvod sietí od erudovaného lektora z praxe

(od Milan N.)

Celkové hodnotenie kurzu: 97%

Napriektomu, že toto bol len úvodný kurz, kde som si mal zopakovať známe veci, ma prekvapuje, koľko som sa dozvedel nových poznatkov.

(od Peter S.)

Celkové hodnotenie kurzu: 100%

Spokojnosť

(od Rado V.)

Celkové hodnotenie kurzu: 95%

Výborný prehľad počítačových sietí. Ten pocit, že nastaviť sieť je celkom jednoduché :) Teším sa na ďalší kurz konfigurácie.

(od Zolo H.)

Celkové hodnotenie kurzu: 100%

Hocijaká moja otázka bola s úsmevom zodpovedaná lektorom. Bolo vidno, že vie, o čom hovorí.

(od Karol R.)

Celkové hodnotenie kurzu: 96%

Ľudský prístup a ochota lektora. Vedomosti z praxe.

(od Ladislav O.)