NA0 - Administrácia LAN/WAN a návrh TCP/IP sietí - základné koncepty

Výcvik pilotov začína na zemi na letisku v učebni. Výcvik sieťových odborníkov začína tu. Porozumiete ako fungujú siete. Netreba žiadne prechádzajúce znalosti.osnova

Cena bez DPH: 183 €

Možnosti termínu: denný / večerný / víkendový / relaxačný

Najbližší voľný denný termín: 28.7. (1 deň) v Bratislave v Cisco labe
Prihlasovanie na tento termín je aktívne do: 27.7.2024

Voľné miesta: 3

Čo sa naučíte?

Internetworking v prostredí sietí Cisco

 • Diagnostika sietí a troublehooting: RM OSI/ISO, TCP/IP
 • Analýza procesu sieťovej komunikácie, wireshark
 • Princíp činnosti základných sieťových zariadení
 • Opakovač (repeater) a huby
 • Most (bridge) a prepínač (switch)
 • Smerovač (router) a l3 firewall
 • L4 firewall
 • L7 zariadenia: aplikačný firewall, load balancer

Dizajn TCP/IP sietí

 • Návrh sietí, typy sieťových topológií – zbernicová (bus), kruhová (ring), hviezdicová (star), rozšírená hviezdicová (extended star), hierarchická (hierarchical), partial-mesh, mesh

Sieťová kabeláž a meranie TCP/IP sietí

 • Optimalizácie a návrhu
 • parametre QoS siete – šírka pásma, oneskorenie, zaťaženie, spoľahlivosť a MTU
 • Typy sieťových médií – medená kabeláž UTP/STP/ScTP (copper media), optická kábeláž (FDDI), bezrôtové siete
 • Porovnanie, výhody a vhodnosť využitia

Protokoly TCP a UDP

 • Protokoly na 4 vrstve RM OSI – UDP a TCP
 • Riešenie problémov na 4 vrstve
 • Porty, rozsah, rozdelenie
 • Najčastejšie statické, dynamické, dobre-známe porty
 • UDP využitie, princíp činnosti
 • TCP – veľkosť okna (window size), sekvenčné číslo (sequence number), acknowledgment číslo, trojcestné podanie rúk (3 way handshake)

Základný princíp činnosti DNS

 • Základy DNS - hierarchia, typy záznamov A, AAAA, NS, MX, TXT
 • Primárny, sekundárny a cache DNS server – princíp činnosti

Po kurze si sami trúfnete napr. na takúto diagnostiku, keď sa napichnete do siete:

 

Kde školíme v Bratislave?

Školenia prebiehajú v Cisco labe v budove BCKM v Bratislavskom Ružinove na Jašíkovej ulici:

Skúsený inštruktor

Všetci inštruktori, ktorí aktívne školia toto školenie zložili skúšky potrebné na certifikáciu Cisco CCNP. Certifikácia Cisco Certified Network Professional je vážená certifikácia v oblasti počítačových sietí, ktorú by mal mať každý sieťový profesionál.

Zariadenia na kurze v Cisco labe

Tieto kurzy sú orientované prakticky tak, aby ste si v labe, ktorý je plný originálnych Cisco zriadení, vyskúšali všetko, čo sa vyskúšať dá. Cieľ je, aby ste po skončení kurzu vedeli prakticky obsluhovať router, switch alebo firewall. Preto školíme výhradne na originálnych Cisco zariadeniach: Cisco routroch, switchoch Cisco Catalysts, a firewalloch Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

IT školiace stredisko v Bratislave

 

IT VIP školenia v Bratislave

Zvýšenie kvalifikácie do CV

Každý účastník, ktorý kurz úspešne absolvoval, získa certifikát. Tento certifikát môže použiť do svojho životopisu

Školením kurz nekončí


Získate tlačené skriptá a návody, ku ktorým sa budete môcť hocikedy vrátiť.

Občerstvenie počas školenia

Toto školenie má ambíciu byť najlepšími dňami vo Vašom živote. Aby ste sa na svoj rozvoj vedeli lepšie sústrediť, občerstvenie je samozrejmosťou.

Posledné slovné hodnotenia tohto kurzu

Milan N.

Výsledné hodnotenie: 98%

Perfektný úvod sietí od erudovaného lektora z praxe

Peter S.

Výsledné hodnotenie: 97%

Napriektomu, že toto bol len úvodný kurz, kde som si mal zopakovať známe veci, ma prekvapuje, koľko som sa dozvedel nových poznatkov.

Rado V.

Výsledné hodnotenie: 100%

Spokojnosť

Zolo H.

Výsledné hodnotenie: 95%

Výborný prehľad počítačových sietí. Ten pocit, že nastaviť sieť je celkom jednoduché :) Teším sa na ďalší kurz konfigurácie.

Karol R.

Výsledné hodnotenie: 100%

Hocijaká moja otázka bola s úsmevom zodpovedaná lektorom. Bolo vidno, že vie, o čom hovorí.

Ladislav O.

Výsledné hodnotenie: 96%

Ľudský prístup a ochota lektora. Vedomosti z praxe.