NA2 - Prepínanie v sieťach a konfigurácia prepínačov Cisco

Skroťte desiatky Cisco switchov v sieti LAN. Navrhnite vylepšenú mapu switchov vo vlastnej sieti po skúsenostiach s praktickej konfigurácie bez neistoty.osnova

Cena bez DPH: 742 €

Možnosti termínu: denný / večerný / víkendový / relaxačný

Najbližší voľný denný termín: 20.6. - 21.6. (2 dni) v Bratislave v Cisco labe
Prihlasovanie na tento termín je aktívne do: 19.6.2024

Voľné miesta: 3

Čo sa naučíte?

Ako funguje switch?

 • Princíp činnosti prepínača (switcha)
 • Forwardovacie metódy prepínačov - Store and Forward, Cut Through, Fast Forward, Fragment Free
 • Porovnanie

Dizajn sietí switchov v podnikovej sieti

 • Návrh vlastnej siete - hierarchický sieťový model
 • Kľúčové funkcie jednotlivých vrstiev: Access Layer (prístupová vrstva), Distribution Layer (distribučná vrstva), Core Layer (jadro prepínania)

VLANy: Virtuálne switche

 • Virtuálne LANy (VLANy)
 • Výhody a nevýhody nasadenia
 • Čo VLANy skutočne prinášajú
 • VLAN ID, rozdelenie VLAN

Prepojenie sietí VLAN

 • Trunking: 802.1Q Frame Tagging - vysvetlenie princípov a konfigurácia
 • Inter-Switch Link (ISL), Dynamic Trunking Protocol (DTP)
 • Konfigurácia topológie Router-On-Stick (smerovač na paličke)
 • Konfigurácia trunkingu v praxi medzi viacerými switchmi pomocou 802.1Q
 • Konfigurácia VLANiek bez samostatného smerovača, priamo cez switch Catalyst 3550

Multi-Layer Switching

 • Multi-Layer Switching, prepojenie Cisco Express Forwarding (CEF) pomocou prepínača Catalyst 3550
 • Layer 3 switching
 • Konfigurácia switcha ako router – Bridge Router (BRouter)
 • Zapojenie BRoutra do smerovacej topológie RIPv2
 • Konfigurácia BRoutra pomocou VLAN rozhraní
 • Konfigurácia BRoutra priamo na fyzických rozhraniach prepínača

Virtual Trunking Protocol (VTP)

 • Virtual Trunking Protocol (VTP)
 • Režimy: VTP Server, VTP Client, VTP Transparent, VTP Pruning
 • Propagácia doménového mena, advertisments (oznámenia) a konfigurácia

Spanning-Tree Protocol (STP)

 • Spanning-Tree Protocol (STP)
 • Princíp činnosti
 • Port States (stavy portov): Blocking, Listening, Learning, Forwarding, Disable
 • Port Roles (roly portov): root port, designated port, non-sedignated port, disabled port
 • Bridge ID (BID), Bridge Protocol Data Unit (BPDU)
 • Výber root bridge (koreňového mosta), cena linky
 • Menenie Bridge ID
 • Zmena priority prepínača
 • Zmena ceny linky
 • Konfigurácia Port Fastu

Optimalizácia prepínacích sietí

 • Tvorba efektívnych prepínacích sietí
 • Optimalizácia a optimalizačné algoritmy už existujúcich riešení
 • Vzory prepínacích sietí

Automatické riešenie výpadku switcha alebo routra

 • Reduncancia a Load Sharing
 • Zabezpečenie činnosti siete aj v prípade výpadku smerovača
 • Reakcia na výpadky siete
 • First Hop Redundancy Protocols (FHRP): Hot Standby Routing Protocol (HSRP), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP). Konfigurácia HSRP aVRRP
 • Koncepcia Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)

Agregácia liniek pre vyššiu dostupnosť sietí

 • Etherchannel
 • Princíp činnosti
 • Ako zviazať linky a získať tak niekoľkonásobné zvýšenie šírky pásma
 • Port Aggregation Protocol (PAgP), Link Aggregation Control Protocol (LACP)
 • L2 RM OSI redundancia
 • L3 RM OSI redundancia

Bezpečnosť switchov

 • Switch Security
 • Zabezpečenie smerovača
 • MAC Flooding Attack
 • Nastavenie Port Security
 • Sticky MAC adresy

Po kurze sami zvládnete zapojiť a nakonfigurovať takúto sieť:

 

Kde školíme v Bratislave?

Školenia prebiehajú v Cisco labe v budove BCKM v Bratislavskom Ružinove na Jašíkovej ulici:

Skúsený inštruktor

Všetci inštruktori, ktorí aktívne školia toto školenie zložili skúšky potrebné na certifikáciu Cisco CCNP. Certifikácia Cisco Certified Network Professional je vážená certifikácia v oblasti počítačových sietí, ktorú by mal mať každý sieťový profesionál.

Zariadenia na kurze v Cisco labe

Tieto kurzy sú orientované prakticky tak, aby ste si v labe, ktorý je plný originálnych Cisco zriadení, vyskúšali všetko, čo sa vyskúšať dá. Cieľ je, aby ste po skončení kurzu vedeli prakticky obsluhovať router, switch alebo firewall. Preto školíme výhradne na originálnych Cisco zariadeniach: Cisco routroch, switchoch Cisco Catalysts, a firewalloch Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

IT školiace stredisko v Bratislave

 

IT VIP školenia v Bratislave

Zvýšenie kvalifikácie do CV

Každý účastník, ktorý kurz úspešne absolvoval, získa certifikát. Tento certifikát môže použiť do svojho životopisu

Školením kurz nekončí


Získate tlačené skriptá a návody, ku ktorým sa budete môcť hocikedy vrátiť.

Občerstvenie počas školenia

Toto školenie má ambíciu byť najlepšími dňami vo Vašom živote. Aby ste sa na svoj rozvoj vedeli lepšie sústrediť, občerstvenie je samozrejmosťou.

Posledné slovné hodnotenia tohto kurzu

Michal T.

Výsledné hodnotenie: 97%

Kurz by som predĺžil o jeden deň. Celkovo spokojnosť.

Stano P.

Výsledné hodnotenie: 100%

Lektor bol veľmi príjemý a trpezlivý, keď som potreboval pomôcť, vždy mi pomohol. Ďakujem

Daniel R.

Výsledné hodnotenie: 100%

Super, že sme rozbehali konzolový kábel na mojom notebooku a znalosti s konfigurácie môžem použiť nabuduci týždeň v robote.

Tomáš D.

Výsledné hodnotenie: 96%

Pecka, hlavne to množstvo tém a šírka poznatkov.

Ladislav N.

Výsledné hodnotenie: 92%

Oceňujem, že sa lektor venoval aj problémom z nastavením switchov v našej firme a pomohol nám identifikovať problém.

Viliam Z.

Výsledné hodnotenie: 96%

Najlepšie na kurze boli VLANy, konečne som to pochopil a viem ich nakonfigurovať. Ďakujem!!!