NAW - Analýza TCP/IP sietí cez Wireshark (Baby Hacking)

Získajte dokonalý prehľad čo sa v sieti deje. Nájdite v sieti bezpečnostné diery.osnova

Cena bez DPH: 415 €

Možnosti termínu: denný / večerný / víkendový / relaxačný

Najbližší voľný denný termín: 18.11. (1 deň) v Bratislave v Cisco labe
Prihlasovanie na tento termín je aktívne do: 17.11.2025

Čo sa naučíte?

Filtrovanie TCP/IP sieťovej prevádzky vo Wiresharku

  • Ako vyfiltrovať sieťovú prevádzku cez Wireshark, možnosti filtrov s labom

Internetová hrozba Man-In-The-Middle

  • Základný princíp Man-In-The-Middle Attack

Tipy šetriace čas na efektívnu prácu s Wiresharkom

  • Tipy ako efektívnejšie pracovať s Wiresharkom pri analýze sieťovej prevádzky: profily, konverzačné filtre, štatistiky, grafy
  • Prehľad Terminal Sharks, ako využiť Wireshark v príkazovom riadku, napr. aj na platforme Linux

Port Mirroring: Switched Port Analyzer (SPAN) na switchoch

  • Princíp funkcie Port Mirroring switchov Cisco

Analýza UDP

  • UDP Analýza: objasnenie základov protokolu UDP, ukážky ako UDP nájsť a vyfiltrovať vo Wiresharku

Analýza TCP

  • TCP Analýza: základné princípy TCP protokolu, ukážky, ako nájsť chybu pri nadviazaní TCP spojenia ako aj iných TCP chýb z odchytených rámcov / paketov vo Wireshaku

Analýza VoIP a protokol SIP/RTP

  • VoIP Analýza: základné princípy SIP/RTP, topológia siete VoIP, najčastejšie kodeky hlasu, scenáre korektnej série paketov pre VoIP: registrovanie na server, call (hovor) cez softvérový VoIP, call (hovor) cez proxy servery cez softvérový VoIP
  • Obnovenie hlasových streamov z uloženej komunikácie vo Wiresharku

Po kurze sami zvládnete dekódovať a prehrať napr. takýto VoIP stream z odchytenej komunikácie:

 

Kde školíme v Bratislave?

Školenia prebiehajú v Cisco labe v budove BCKM v Bratislavskom Ružinove na Jašíkovej ulici:

Skúsený inštruktor

Všetci inštruktori, ktorí aktívne školia toto školenie zložili skúšky potrebné na certifikáciu Cisco CCNP. Certifikácia Cisco Certified Network Professional je vážená certifikácia v oblasti počítačových sietí, ktorú by mal mať každý sieťový profesionál.

Zariadenia na kurze v Cisco labe

Tieto kurzy sú orientované prakticky tak, aby ste si v labe, ktorý je plný originálnych Cisco zriadení, vyskúšali všetko, čo sa vyskúšať dá. Cieľ je, aby ste po skončení kurzu vedeli prakticky obsluhovať router, switch alebo firewall. Preto školíme výhradne na originálnych Cisco zariadeniach: Cisco routroch, switchoch Cisco Catalysts, a firewalloch Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

IT školiace stredisko v Bratislave

 

IT VIP školenia v Bratislave

Zvýšenie kvalifikácie do CV

Každý účastník, ktorý kurz úspešne absolvoval, získa certifikát. Tento certifikát môže použiť do svojho životopisu

Školením kurz nekončí


Získate tlačené skriptá a návody, ku ktorým sa budete môcť hocikedy vrátiť.

Občerstvenie počas školenia

Toto školenie má ambíciu byť najlepšími dňami vo Vašom živote. Aby ste sa na svoj rozvoj vedeli lepšie sústrediť, občerstvenie je samozrejmosťou.