NP1 - WiFi siete a konfigurácia Cisco Access Pointov

Naučte sa zapájať Cisco Wifiny a pripojiť ich do Cisco siete.osnova

Cena bez DPH: 730 €

Možnosti termínu: denný / večerný / víkendový / relaxačný

Najbližší voľný denný termín: 3.6. (1 deň) v Bratislave v Cisco labe
Prihlasovanie na tento termín je aktívne do: 2.6.2024

Voľné miesta: 3

Čo sa naučíte?

WiFi sieťová architektúra

 • Architektúra bezdrôtových sietí
 • Na čo si dať pozor pri nákupe nových WiFi zariadení
 • Štátne normy a z toho vyplývajúce postihy za ich neplnenie
 • Praktické meranie štandardov

Ako odpočúvať WiFi sieť?

 • Možnosti snifovania siete
 • Odskúšanie programov na zisťovanie existujúcich Wi-Fi sietí v okolí
 • Ochytávanie paketov cez Wi-Fi
 • Meranie signálov Wi-Fi sietí v praxi
 • Zisťovanie slabo pokytých miest a voľných kanálov
 • Návrh vlastných Wi-Fi sietí
 • Možnosti WiFi Hackingu otvorených sietí WEP a WPA sietí

Ako navrhnúť mapy sieí WiFi?

 • Topológie siete WLAN
 • Service Set Identifier (SSID)
 • WLAN Access Topology (prístupová topológia)
 • Wireless Repeater Topology (topológia zapojenia prístupových bodov ako opakovačov pod jednou WLANou)
 • Wireless Workgroup Bridge Topology
 • Wireless Peer-to-peer topology
 • Praktické laby na zapojenie Cisco Wifi routrov do WLAN Access Topology a WLAN Repeater Topology
 • ?

Priemyselné normy a štandardy WiFi

 • Štandardy technológie WLAN
 • Vyhradené frekvenčné pásma
 • Pôvodný štandard IEEE 802.11
 • Štandardy IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Gigabit WiFi, porovnanie, využiteľný rozsah

Power over Ethernet (PoE)

 • Pover over Ethernet (PoE)
 • Princíp činnosti
 • Rozdiel medzi IEEE 802.3af a Cisco propietary PoE štandardom
 • Konfigurácia

Implementácia WiFi

 • Implementovanie bezdrôtových LAN
 • Prehľad riešení: Distributed WLAN solution
 • Centralized WLAN solution
 • LightWeigh Access Point (LWAPP)
 • WLAN Controller

Zabezpečenie WiFi sietí

 • WLAN Security
 • Klasifikácia útočníkov
 • Prehľad Wired Equivalent Privacy (WEP)
 • Koncepcia 801.1x EAP, Wi-Fi Protected Access (WPA), Wireless IDS, IEEE 802.11i, WPA2
 • Konfigurácia šifrovanej bezdrôtovej siete Cisco
 • Implementácia Wireless WPA Pre-Shared Key
 • Architektúra Wireless WPA1/WPA2 Enterprise
 • Architektúra siete s RADIUS serveom
 • Postup nastavenia RADIUS servera pod WS2012R2 a Cisco Access Pointov
 • Laby na zabezpečenie Cisco prístupového bodu
 • Ako nastaviť prihlasovanie na Wi-Fi pomocou Secure SHell (SSH)
 • Ako nastaviť MAC address filter

Po kurze sami zvládnete nastaviť wifi sieťe:

 

Kde školíme v Bratislave?

Školenia prebiehajú v Cisco labe v budove BCKM v Bratislavskom Ružinove na Jašíkovej ulici:

Skúsený inštruktor

Všetci inštruktori, ktorí aktívne školia toto školenie zložili skúšky potrebné na certifikáciu Cisco CCNP. Certifikácia Cisco Certified Network Professional je vážená certifikácia v oblasti počítačových sietí, ktorú by mal mať každý sieťový profesionál.

Zariadenia na kurze v Cisco labe

Tieto kurzy sú orientované prakticky tak, aby ste si v labe, ktorý je plný originálnych Cisco zriadení, vyskúšali všetko, čo sa vyskúšať dá. Cieľ je, aby ste po skončení kurzu vedeli prakticky obsluhovať router, switch alebo firewall. Preto školíme výhradne na originálnych Cisco zariadeniach: Cisco routroch, switchoch Cisco Catalysts, a firewalloch Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

IT školiace stredisko v Bratislave

 

IT VIP školenia v Bratislave

Zvýšenie kvalifikácie do CV

Každý účastník, ktorý kurz úspešne absolvoval, získa certifikát. Tento certifikát môže použiť do svojho životopisu

Školením kurz nekončí


Získate tlačené skriptá a návody, ku ktorým sa budete môcť hocikedy vrátiť.

Občerstvenie počas školenia

Toto školenie má ambíciu byť najlepšími dňami vo Vašom živote. Aby ste sa na svoj rozvoj vedeli lepšie sústrediť, občerstvenie je samozrejmosťou.