NP1 - WiFi siete a konfigurácia Cisco Access Pointov

Rozsah školenia v dňoch: 1 deň
Cena bez DPH: 730 €
Možnosti termínu: denný / večerný / víkendový / relaxačný
Najbližší voľný denný termín: 15.10.2021 <- (prihlásiť sa)

Prihlasovanie na tento termín je aktívne do: 1.10.2021

Osnova:

Architektúra bezdrôtových sietí, na čo si dať pozor pri nákupe nových WiFi zariadení. Štátne normy a z toho vyplývajúce postihy za ich neplnenie. Praktické meranie štandardov.

Možnosti snifovania siete. Odskúšanie programov na zisťovanie existujúcich Wi-Fi sietí v okolí. Ochytávanie paketov cez Wi-Fi. Meranie signálov Wi-Fi sietí v praxi. Zisťovanie slabo pokytých miest a voľných kanálov. Návrh vlastných Wi-Fi sietí. Možnosti WiFi Hackingu otvorených sietí WEP a WPA sietí.

Topológie siete WLAN. Service Set Identifier (SSID), WLAN Access Topology (prístupová topológia). Wireless Repeater Topology (topológia zapojenia prístupových bodov ako opakovačov pod jednou WLANou), Wireless Workgroup Bridge Topology, Wireless Peer-to-peer topology. Praktické laby na zapojenie Cisco Wifi routrov do WLAN Access Topology a WLAN Repeater Topology.

Štandardy technológie WLAN. Vyhradené frekvenčné pásma. Pôvodný štandard IEEE 802.11. Štandardy IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Gigabit WiFi, porovnanie, využiteľný rozsah.

Pover over Ethernet (PoE). Princíp činnosti. Rozdiel medzi IEEE 802.3af a Cisco propietary PoE štandardom. Konfigurácia.

Implementovanie bezdrôtových LAN. Prehľad riešení: Distributed WLAN solution, Centralized WLAN solution. LightWeigh Access Point (LWAPP), WLAN Controller.

WLAN Security. Klasifikácia útočníkov. Prehľad Wired Equivalent Privacy (WEP), koncepcia 801.1x EAP, Wi-Fi Protected Access (WPA), Wireless IDS, IEEE 802.11i, WPA2. Konfigurácia šifrovanej bezdrôtovej siete Cisco.

Implementácia Wireless WPA Pre-Shared Key. 

Architektúra Wireless WPA1/WPA2 Enterprise. Architektúra siete s RADIUS serveom. Postup nastavenia RADIUS servera pod WS2012R2 a Cisco Access Pointov.

Laby na zabezpečenie Cisco prístupového bodu. Ako nastaviť prihlasovanie na Wi-Fi pomocou Secure SHell (SSH). Ako nastaviť MAC address filter.