NP2 - Bezpečnosť v TCP/IP sieťach, tunelovanie IPSec a VPN

Postarajte sa o bezpečnosť svojej siete. Zostrojte si vlastný šifrovaný tunel typu pobočka-pobočka na routroch na platforme Cisco.osnova

Cena bez DPH: 890 €

Možnosti termínu: denný / večerný / víkendový / relaxačný

Najbližší voľný denný termín: 4.1. - 1.1. (1 deň) v Bratislave v Cisco labe
Prihlasovanie na tento termín je aktívne do: 3.1.2025

Čo sa naučíte?

Klasifikácia hackingu v sieťach

 • Bezpečnostné hrozby - kategórie útokov
 • Možnosti hackovania
 • Príklady ARP útoku, Man-In-Middle attacku
 • Replay útokov, SQL Injection útoky a podobné
 • Klasifikácia bezpečnostnej služby
 • Kam umiestniť bezpečnostné služby
 • Prehľad VPN s IPSecom a OpenVPN

Ochrana sietí v Cisco IOS a paketové filtre

 • Zabudovaný IOS Firewall
 • Štandardné filtre
 • Rozšírené filtre
 • Dynamické filtre
 • Reflexívne filtre
 • Filtrovanie aplikačných protokolov

Access-Controll Listy (ACLs)

 • Prístupové listy (ACL)
 • Štandardné prístupové listy, princíp činnosti
 • Číselné vs. Menné prístupové listy
 • Rozšírené prístupové listy
 • Network Address Translation (NAT)
 • Princíp činnosti NAT
 • Režimy NAT a ich konfigurácia: Statické NAT, Dynamické NAT

Koncept šifrovania IPSec

 • Šifrovanie a IPSec
 • Koncepcia IPSecu
 • Implementačné modely: Bump In The Stack (BITS), Bump In The Wire (BITW)
 • Security Association (SA)
 • IPSec: Transportný režim vs. režim Tunel
 • Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
 • Internet Key Exchangable (IKE).

Praktická implementácia šifrovania IPSec v prostredí Cisco

 • Konfigurácia šifrovania - IPSecu v praxi
 • Labák vytvorenia šifrovaného VPN tunela
 • Verifikácia činnosti
 • nastavenie a prehľad rôznych parametrov nastavenia VPN pre optimalizáciu pomeru rýchlosť/výkon/bezpečnosť

Kde školíme v Bratislave?

Školenia prebiehajú v Cisco labe v budove BCKM v Bratislavskom Ružinove na Jašíkovej ulici:

Skúsený inštruktor

Všetci inštruktori, ktorí aktívne školia toto školenie zložili skúšky potrebné na certifikáciu Cisco CCNP. Certifikácia Cisco Certified Network Professional je vážená certifikácia v oblasti počítačových sietí, ktorú by mal mať každý sieťový profesionál.

Zariadenia na kurze v Cisco labe

Tieto kurzy sú orientované prakticky tak, aby ste si v labe, ktorý je plný originálnych Cisco zriadení, vyskúšali všetko, čo sa vyskúšať dá. Cieľ je, aby ste po skončení kurzu vedeli prakticky obsluhovať router, switch alebo firewall. Preto školíme výhradne na originálnych Cisco zariadeniach: Cisco routroch, switchoch Cisco Catalysts, a firewalloch Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

IT školiace stredisko v Bratislave

 

IT VIP školenia v Bratislave

Zvýšenie kvalifikácie do CV

Každý účastník, ktorý kurz úspešne absolvoval, získa certifikát. Tento certifikát môže použiť do svojho životopisu

Školením kurz nekončí


Získate tlačené skriptá a návody, ku ktorým sa budete môcť hocikedy vrátiť.

Občerstvenie počas školenia

Toto školenie má ambíciu byť najlepšími dňami vo Vašom živote. Aby ste sa na svoj rozvoj vedeli lepšie sústrediť, občerstvenie je samozrejmosťou.