NP4 - Kvalita služieb (QoS): praktická konfigurácia na routroch Cisco

Vylaďte svoju sieť tak, aby fungovala perfektne bez zahltenia. Ovládnite sieťové toky a presmerujte ich tam, kde je to treba.osnova

Cena bez DPH: 462 €

Možnosti termínu: denný / večerný / víkendový / relaxačný

Najbližší voľný denný termín: 22.10. (1 deň) v Bratislave v Cisco labe
Prihlasovanie na tento termín je aktívne do: 21.10.2024

Čo sa naučíte?

Jemný úvod do QoS

 • Požiadavky na QoS
 • Zahltenie v sieťach
 • Vývoj QoS
 • Pole Type Of Service (ToS) v IPv4
 • Hodnoty polí ToS a IP Precendence

Kvantifikácia sietí TCP/IP pomocou parametrov QoS

 • Parametre QoS
 • Bandwidth, Delay, Reliability, Load a Maximum Transmission Unit (MTU)
 • Oneskorenie - jednosmerné
 • Kolísanie oneskorenia (jitter)
 • Spiatočné oneskorenie

Ako nakonfigurovať QoS?

 • Nástroje QoS: klasifikácia a označovanie
 • Zabezpečovacia politika a tvarovanie toku
 • Správa radov
 • Riadenie zahltenia

Riešenie zahltenia sietí

 • Predchádzanie zahlteniu
 • Policing a Shaping
 • Tail Drop
 • Random Early Detection (RED)
 • Weighted RED (WRED)

Aké sú spôsoby implementácie QoS?

 • Princípy zaistenia QoS
 • Priority Queueing (PQ)
 • Custom Queueing (CQ)
 • Weighted Priority Queueing (WFQ)
 • Class Based WFQ (CBWFQ)
 • Priority Based WFQ (PQWFQ)
 • Low Latency Queueing (LLQ)

Techniky správ radov

 • Porovnanie techník správy radov

Techniky implementácie QoS

 • Implementácia QoS. IntServ a DiffServ.

Ako nakonfigurovať QoS na Cisco routroch?

 • Konfigurácia QoS na Cisco smerovačoch.

Kde školíme v Bratislave?

Školenia prebiehajú v Cisco labe v budove BCKM v Bratislavskom Ružinove na Jašíkovej ulici:

Skúsený inštruktor

Všetci inštruktori, ktorí aktívne školia toto školenie zložili skúšky potrebné na certifikáciu Cisco CCNP. Certifikácia Cisco Certified Network Professional je vážená certifikácia v oblasti počítačových sietí, ktorú by mal mať každý sieťový profesionál.

Zariadenia na kurze v Cisco labe

Tieto kurzy sú orientované prakticky tak, aby ste si v labe, ktorý je plný originálnych Cisco zriadení, vyskúšali všetko, čo sa vyskúšať dá. Cieľ je, aby ste po skončení kurzu vedeli prakticky obsluhovať router, switch alebo firewall. Preto školíme výhradne na originálnych Cisco zariadeniach: Cisco routroch, switchoch Cisco Catalysts, a firewalloch Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

IT školiace stredisko v Bratislave

 

IT VIP školenia v Bratislave

Zvýšenie kvalifikácie do CV

Každý účastník, ktorý kurz úspešne absolvoval, získa certifikát. Tento certifikát môže použiť do svojho životopisu

Školením kurz nekončí


Získate tlačené skriptá a návody, ku ktorým sa budete môcť hocikedy vrátiť.

Občerstvenie počas školenia

Toto školenie má ambíciu byť najlepšími dňami vo Vašom živote. Aby ste sa na svoj rozvoj vedeli lepšie sústrediť, občerstvenie je samozrejmosťou.