NP7 - IP novej generácie: IPv6 a konfigurácia pod platformou Cisco

Protokol, ktorý sa dotkne každého z nás v neďalekej budúcnosti. Získajte konkurenčnú výhodu a naučte sa ho konfigurovať už teraz.osnova

Cena bez DPH: 430 €

Možnosti termínu: denný / večerný / víkendový / relaxačný

Najbližší voľný denný termín: 13.12. (1 deň) v Bratislave v Cisco labe
Prihlasovanie na tento termín je aktívne do: 12.12.2023

Čo sa naučíte?

Ako nevyhnutný je prechod na IPv6?

 • Motivácia riešenia IPv6
 • Nevýhody IP verzie 4
 • Je skutočne potrebné prejsť na IPv6?

Adresovanie sietí IPv6

 • Adresovanie a typy adries IP verzie 6
 • Vývoj protokolu
 • Veľkosti adresného priestoru
 • Rozsahy adries
 • Formát datagramu
 • Popis jednotlivých polí hlavičky

Zápis IPv6 adries

 • Notácia adries IPv6
 • Pravidlá pre skracovanie adries
 • Typy adries v IPv6
 • Jednosmerné adresy: agregovateľné globálne adresy, linkové lokálne adresy a adresy kompatibilné s IPv4
 • Priradenie jednosmerovej IPv6 adresy na rozhranie smerovača
 • Výberové adresy (anycast)
 • Nešpecifikovaná adresa

Automatická konfigurácia adries IPv6

 • Stavová automatická konfigurácia
 • Bezstavová automatická konfigurácia
 • konfigurácia podľa normy EUI-64

Protokoly pod IPv6

 • Rozpoznávanie susedov
 • Oznamovanie suseda
 • Vyžiadanie susedov
 • Oznámenie smerovačov
 • Vyžiadanie smerovača
 • Detekcia duplicitných adries DAD
 • Detekcia dosiahnuteľnosti susedov
 • Protokol ICMPv6
 • Jednosmerové zasielanie po spätnej ceste (RPF)
 • DNS AAAA, A6
 • DHCPv6

Prechod na IPv6?

 • Možnosti koexistencie s IPv4
 • Natívny prechod
 • Tunelovanie
 • Dual stack
 • Translátory

Praktická konfigurácia smerovania pod IPv6

 • Smerovanie pod IPv6
 • Statické cesty IPv6
 • Jednosmerové prepojovacie protokoly IPv6
 • RIPng
 • OSPF verzie 3
 • EIGRP verzie 3
 • Praktická implementácia IPv6 v prostredí smerovačov Cisco

Po kurze sami zvládnete zapojiť a nakonfigurovať takúto IPv6 sieť:

 

Kde školíme v Bratislave?

Školenia prebiehajú v Cisco labe v budove BCKM v Bratislavskom Ružinove na Jašíkovej ulici:

Skúsený inštruktor

Všetci inštruktori, ktorí aktívne školia toto školenie zložili skúšky potrebné na certifikáciu Cisco CCNP. Certifikácia Cisco Certified Network Professional je vážená certifikácia v oblasti počítačových sietí, ktorú by mal mať každý sieťový profesionál.

Zariadenia na kurze v Cisco labe

Tieto kurzy sú orientované prakticky tak, aby ste si v labe, ktorý je plný originálnych Cisco zriadení, vyskúšali všetko, čo sa vyskúšať dá. Cieľ je, aby ste po skončení kurzu vedeli prakticky obsluhovať router, switch alebo firewall. Preto školíme výhradne na originálnych Cisco zariadeniach: Cisco routroch, switchoch Cisco Catalysts, a firewalloch Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

IT školiace stredisko v Bratislave

 

IT VIP školenia v Bratislave

Zvýšenie kvalifikácie do CV

Každý účastník, ktorý kurz úspešne absolvoval, získa certifikát. Tento certifikát môže použiť do svojho životopisu

Školením kurz nekončí


Získate tlačené skriptá a návody, ku ktorým sa budete môcť hocikedy vrátiť.

Občerstvenie počas školenia

Toto školenie má ambíciu byť najlepšími dňami vo Vašom živote. Aby ste sa na svoj rozvoj vedeli lepšie sústrediť, občerstvenie je samozrejmosťou.