NP7 - IP novej generácie: IPv6 a konfigurácia pod platformou Cisco

Rozsah školenia v dňoch: 1 deň
Cena bez DPH: 930 €
Možnosti termínu: denný / večerný / víkendový / relaxačný
Najbližší voľný denný termín: 8.8.2021 - 1.8.2019 <- (prihlásiť sa)

Prihlasovanie na tento termín je aktívne do: 29.3.2021

Osnova:

Motivácia riešenia IPv6 - Nevýhody IP verzie 4. Je skutočne potrebné prejsť na IPv6?

Adresovanie a typy adries IP verzie 6: Vývoj protokolu, veľkosti adresného priestoru, rozsahy adries , formát datagramu, popis jednotlivých polí hlavičky.

Notácia adries IPv6. Pravidlá pre skracovanie adries. Typy adries v IPv6. Jednosmerné adresy: agregovateľné globálne adresy, linkové lokálne adresy a adresy kompatibilné s IPv4. Priradenie jednosmerovej IPv6 adresy na rozhranie smerovača. Výberové adresy (anycast). Nešpecifikovaná adresa.

Automatická konfigurácia adries v IPv6. Stavová automatická konfigurácia, bezstavová automatická konfigurácia, konfigurácia podľa normy EUI-64.

Protokoly pre základné funkcie IPv6: rozpoznávanie susedov (oznamovanie suseda, vyžiadanie susedov, oznámenie smerovačov, vyžiadanie smerovača), detekcia duplicitných adries DAD, detekcia dosiahnuteľnosti susedov. Protokol ICMPv6, Jednosmerové zasielanie po spätnej ceste (RPF). DNS AAAA, A6. DHCPv6.

Prechod na IPv6 a možnosti koexistencie s IPv4: Možnosti: natívny prechod, tunelovanie, dual stack, translátory.

Smerovanie pod IPv6. Statické cesty IPv6. Jednosmerové prepojovacie protokoly IPv6: RIPng, OSPF verzie 3, EIGRP verzie 3.

Praktická implementácia IPv6 v prostredí smerovačov Cisco.