NP8 - Smerovací protokol OSPF: konfigurácia Cisco routrov

Ponorte sa hlbšie do sveta routingu a získajte výzbroj internetových providerov. Protokol OSPF používa nejeden slovenský operátor.osnova

Cena bez DPH: 695 €

Možnosti termínu: denný / večerný / víkendový / relaxačný

Najbližší voľný denný termín: 24.10. (1 deň) v Bratislave v Cisco labe
Prihlasovanie na tento termín je aktívne do: 23.10.2023

Čo sa naučíte?

Úvod do smerovania s algoritmom L-S (Link-State)

 • Smerovacie protokoly so smerovacím algoritmom Link-State
 • Princíp algoritmu Dijkstra
 • Mechanizmus posielania aktualizácií
 • Budovanie tabuľky susedov, topologickej a smerovacej tabuľky.

Architektúra OSPF

 • Oblasti (areas)
 • Area Border Router (ABR)
 • Autonomous System Boundary Router (ASBR)
 • Spoznávanie susedov a nadviazanie OSPF relácií
 • Metrika v OSPF
 • Cena linky
 • Spôsoby zmeny metriky
 • Zmena referenčnej šírky pásma
 • Záložné cesty
 • Voľba Designated Routera (DR) / Backup Designated Routera (BDR)
 • Typy paketov OSPF

Konfigurácia OSPF v rámci jednej oblasti

 • Konfigurácia OSPF v rámci jednej oblasti
 • Zapojenie v sieti BMA
 • Voľba DR a BDR
 • Ovplyvnenie voľby DR/BDR
 • Verifikácia
 • Reštartovanie OSPF procesov

Typy sietí OSPF

 • Broadcast Multi-Access
 • Point-to-Point
 • Non-Broadcast Mutli-Access (NMBA)

Režimy OSPF

 • Non-Broadcast
 • Point-To-Multipoint
 • Point-To-Multipoint Non-Broadcast režim
 • Broadcast, Point-to-Point

Koncept Multi-Area OSPF

 • Multi area OSPF
 • Špeciálne prípady týchto oblastí: Stub, Totally stubby, Not-so-stubby
 • Sumarizácia: na ABR, na ASBR
 • Typy externých ciest E1 a E2
 • Typy aktualizácií Link-State Update (LSA)
 • Typ 1,2,3,4,5,7
 • Ochrana proti zahltienu LSA paketov

Konfigurácia Multi-Area OSPF

 • Redistribúcia statických ciest medzi oblasťami
 • Konfigurácia Stub Area a Totally Stubby Area
 • Konfigurácia OSPF Not So Stubby Area (OSPF NSSA)

Zabezpečenie OSPF

 • Autentifikácia v OSPF
 • Konfigurácia: clear-text, MD5

Redistribúcia v OSPF

 • Konfigurácia propagovania statických ciest v OSPF
 • Konfigurácia redistribúcie iných sieťových protokolov sietí v OSPF, napr. RIP/EIGRP

Praktická konfigurácia OSPF

 • Záverečný lab konfigurácie OSPF
 • Vytvorenie siete s pripojením do ISP
 • NAT/PAT, DHCP
 • praktické príklady s možnosťou všetky uvedené črty prakticky vyskúšať

Kde školíme v Bratislave?

Školenia prebiehajú v Cisco labe v budove BCKM v Bratislavskom Ružinove na Jašíkovej ulici:

Skúsený inštruktor

Všetci inštruktori, ktorí aktívne školia toto školenie zložili skúšky potrebné na certifikáciu Cisco CCNP. Certifikácia Cisco Certified Network Professional je vážená certifikácia v oblasti počítačových sietí, ktorú by mal mať každý sieťový profesionál.

Zariadenia na kurze v Cisco labe

Tieto kurzy sú orientované prakticky tak, aby ste si v labe, ktorý je plný originálnych Cisco zriadení, vyskúšali všetko, čo sa vyskúšať dá. Cieľ je, aby ste po skončení kurzu vedeli prakticky obsluhovať router, switch alebo firewall. Preto školíme výhradne na originálnych Cisco zariadeniach: Cisco routroch, switchoch Cisco Catalysts, a firewalloch Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

IT školiace stredisko v Bratislave

 

IT VIP školenia v Bratislave

Zvýšenie kvalifikácie do CV

Každý účastník, ktorý kurz úspešne absolvoval, získa certifikát. Tento certifikát môže použiť do svojho životopisu

Školením kurz nekončí


Získate tlačené skriptá a návody, ku ktorým sa budete môcť hocikedy vrátiť.

Občerstvenie počas školenia

Toto školenie má ambíciu byť najlepšími dňami vo Vašom živote. Aby ste sa na svoj rozvoj vedeli lepšie sústrediť, občerstvenie je samozrejmosťou.