NP8 - Smerovací protokol OSPF: konfigurácia Cisco routrov

Rozsah školenia v dňoch: 1 deň
Cena bez DPH: 695 €
Možnosti termínu: denný / večerný / víkendový / relaxačný
Najbližší voľný denný termín: 14.10.2021 <- (prihlásiť sa)

Prihlasovanie na tento termín je aktívne do: 30.9.2021

Osnova:

Smerovacie protokoly so smerovacím algoritmom Link-State. Princíp algoritmu Dijkstra. Mechanizmus posielania aktualizácií a budovanie tabuľky susedov, topologickej a smerovacej tabuľky.

Oblasti (areas). Area Border Router (ABR), Autonomous System Boundary Router (ASBR). Spoznávanie susedov a nadviazanie OSPF relácií. Metrika v OSPF. Cena linky. Spôsoby zmeny metriky. Zmena referenčnej šírky pásma. Záložné cesty. Voľba Designated Routera (DR) / Backup Designated Routera (BDR). Typy paketov OSPF.

Konfigurácia OSPF v rámci jednej oblasti. Zapojenie v sieti BMA. Voľba DR a BDR. Ovplyvnenie voľby DR/BDR. Verifikácia. Reštartovanie OSPF procesov.

Typy sietí v OSPF: Broadcast Multi-Access, Point-to-Point, Non-Broadcast Mutli-Access (NMBA).

Režimy OSPF: Non-Broadcast, Point-To-Multipoint, Point-To-Multipoint Non-Broadcast režim, Broadcast, Point-to-Point.

Multi area OSPF. Špeciálne prípady týchto oblastí: Stub, Totally stubby, Not-so-stubby. Sumarizácia: na ABR, na ASBR. Typy externých ciest E1 a E2. Typy aktualizácií Link-State Update (LSA). Typ 1,2,3,4,5,7. Ochrana proti zahltienu LSA paketov.

Konfigurácia multi-area OSPF. Redistribúcia statických ciest medzi oblasťami. Konfigurácia Stub Area a Totally Stubby Area. Konfigurácia OSPF Not So Stubby Area (OSPF NSSA).

Autentifikácia v OSPF. Konfigurácia: clear-text, MD5.

Konfigurácia propagovania statických ciest v OSPF. Konfigurácia redistribúcie iných sieťových protokolov sietí v OSPF, napr. RIP/EIGRP.

Záverečný lab konfigurácie OSPF. Zahŕňa vytvorenie siete s pripojením do ISP. Zahŕňa NAT/PAT, DHCP.

Na všetky tieto črty budeme robiť praktické príklady s možnosťou všetky uvedené črty prakticky vyskúšať.